Informationsmöte om den första utlysningen inom europeiska partnerskapet CET

Nu startar det nya europeiska partnerskapet CETPartnership (Clean Energy Transition Partnership). Programmet innehåller sju olika temaområden och under de kommande sex åren planeras ett flertal forsknings- och innovationsutlysningar. Den 7 september ges svenska aktörer möjlighet att förbereda sig inför den första utlysningen via ett digitalt informationsmöte.


Foto: Mostphotos

Den 7 september bjuder Energimyndigheten in till ett första digitalt informationsmöte om det euroepiska partnerskapet CETPartnership och den första utlysningen som öppnar den 14 september.

Syftet är att ge svenska företag, forskare och offentliga aktörer så bra förutsättningarna som möjligt för att kunna söka finansiering för sina samarbetsprojekt.

Under mötet kommer Energimyndigheten att berätta mer om programmet som helhet och även ge detaljerad information om programmets tematiska områden. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum: 7 september, 2022
Tid: klockan 11.30-13.30 
Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Länk till mötet (Microsoft Teams)

Vill du få en påminnelse en dag innan mötet? Registrera din e-postadress

Agenda 

11.30-12.00 Allmän information om utlysningen  
12.00-12.10 Frågestund 
12.20-12.30 Paus 
12.30-13.00 Information om tematiska områden 
13.00-13.30 Frågestund om tematiska områden 

Mötet följs upp med ytterligare ett nationellt informationsmöte den 13 oktober 12.00-13.00

Internationellt lanseringsevent av utlysningen den 13 september

Den 13 september hålls även ett internationellt informationsmöte om programmet. Där presenteras förutom mer detaljerad information om programmet även den matchmaking-plattform som sökande kan använda för att hitta samarbetspartners.

Datum: 13 september 
Tid: kl. 10.00-17.00
Anmälan: Mer information och anmälan på programmets webbplats

Om CETPartnership

Partnerskapet CETPartnership (Clean Energy Transition) är en del av EU:s ramprogram Horisont Europa och ersätter de tidigare samarbetena inom ERA-NET. Syftet är att påskynda energi- och klimatomställningen i Europa.

Den första utlysningen öppnar den 14 september och möjliggör samarbeten mellan forskare, företag och offentliga organisationer i olika länder.  

Samarbeten kommer kunna ske inom sju tematiska områden, så kallade Transition Initiatives (TRIs). Områdena omfattar exempelvis industri, byggnader, elproduktion, energilagring, energisystem, CCS, förnybara bränslen samt värme och kyla.  

Mer information finns på programmets officiella webbplats: cetpartnership.eu

Frågor

För frågor om seminariet eller programmet är du välkommen att kontakta Energimyndigheten via: CETPart...@energimyndigheten.se   

Nyheter