Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar

Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

Rättelse: På grund av ett tekniskt fel i vår statistikdatabas blev listan med installerad effekt per capita och län felaktig. Listan är nu ändrad och de län med högst installerad effekt per capita är Halland och Södermanland.

Vid slutet av 2021 fanns det därmed 92 359 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och den totala installerade effekten uppgår nu till 1 586 MW (cirka 1,6 GW).

Solcellsanläggningarna producerar nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen. Det kan även jämföras med cirka 4 procent av de svenska hushållens elanvändning under ett år. 

– Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten.

Årets statistik för nätanslutna solceller är mer komplett än tidigare år. Skälet är att det nu finns tillräckligt många olika solcellsanläggningar runt om i Sverige för att statistiken ska kunna redovisas utan att röja uppgifter om enskilda personer eller företag.

Installerad effekt per effektklass vid slutet av 2021

solceller diagram (2).svg      

Installerad effekt (MW) per kommun vid slutet av 2021

2021
2020
2019
Göteborg
58,4
39,8
22,6
Uppsala
41,7
25,5
18,9
Linköping
40,7
33,1
16,8
Stockholm
34,1
22,3
17
Jönköping
29,9
21,2
11,9
Malmö
29,2
18,6
12,6
Västerås
26,3
20,5
14,5
Strängnäs
20,7
18,7
4,2
Kungsbacka
24,0
17,6
11,5
Norrköping
25,3
17,5
12,6


Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt på 58,4 MW, vilket är nästan 3,7 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade flest solcellsanläggningar under 2021 med en total effekt om 18,6 MW. De tio kommuner med den största ökningen installerade tillsammans 330 MW.

Regioner med allra största installerad effekt per capita

Rättelse: På grund av ett tekniskt fel i vår statistikdatabas kom inte de län med högst installerad effekt per capita med tidigare. 

Här listas de nio län med den högsta installerade effekten per capita. 

Län
Installerad effekt per capita (Watt per person)
Hallands län
277
Södermanlands län
264
Gotlands län
252
Jönköpings län
241
Kalmar län
238
Östergötlands län
227
Blekinge län
203
Jämtland
202,6
Uppsala
200,3
+

Fakta om solcellsstatistik

Statistiken redovisar det sammanlagda antalet nätanslutna solcellsanläggningar och den totala installerade effekten för kommuner, län och riket, från 2016 till och med 2021.

Statistiken samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige och visar solcellsanläggningar kopplade till elnätet fördelat på anläggningsstorlek. Den redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen. Prickar i statistiktabellerna innebär att informationen är sekretessbelagd.

Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Nyheter