Lysrör fasas ut för att ge plats för effektivare belysning

Nu är det dags för kommuner och regioner att planera för utbyte av gammal, kvicksilverbaserad belysning i sina lokaler. 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativ.

– Det finns mycket att vinna på att byta till LED-belysning. Det är ett av de snabbaste sätten att minska användningen av el i kommuner och regioner, säger Peter Bennich, belysningsexpert på Energimyndigheten.

Idag finns ett stort utbud av effektiva och kvicksilverfria LED-lysrör och LED-armaturer som kan ersätta lysrör och lampor med kvicksilver i. Om man funderar på att behålla de gamla armaturerna och byta från lysrör till LED-lysrör är det viktigt att tänka på elsäkerheten.

”Bra tillfälle att se över belysningen”

Utfasningen av kompaktlysrör och lysrör innebär att man efter hand inte längre kan köpa nya lysrör. Däremot får man fortsätta att använda de lysrör som redan är i bruk och som finns i lager.

– Det här är ett bra tillfälle för kommuner och regioner att se över belysningen i sina lokaler och passa på att byta till armaturer som är speciellt anpassade för LED-belysning, säger Peter Bennich.

I samband med bytet kan man planera för styrning som sparar ännu mer, samtidigt som kostnaden för service och underhåll minskar. I offentliga miljöer som skolor, sjukhus, idrottshallar, kontor och industrier finns det många lysrör. Lysrör finns även i hemmen, men är inte lika vanliga där.

– Det finns många olika system för att styra belysningen i en lokal.
Med smart styrning som är anpassad till människorna som vistas i lokalen, kan man spara ytterligare 20–40 procent, säger Peter Bennich.


Mer om beslutet att fasa ut lysrör

Ekodesignkrav för belysning (energimyndigheten.se)

Kemiska ämnen och material - Kvicksilver (kemikalieinspektionen.se)


Exempel på lampor som fasas ut

Belysning (energimyndigheten.se)


Information från Elsäkerhetsverket

Utbyte av lysrör till LED-lysrör | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Nyheter