Ny statistik: Stor andel förnybart i fordonsgasen 2021

Under 2021 var andelen förnybar gas 96 procent utav den totala levererade fordonsgasen i Sverige. Det är en ökning med cirka 5 procent jämfört med 2020. Även den flytande fordonsgasen har ökat med 201 procent under samma tidsperiod. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

I samarbete med Statistiska centralbyrån har Energimyndigheten publicerat ny officiell statistik över leveranser av fordonsgas i Sverige. Under 2021 ökade mängden fordonsgas på svenska marknaden med 4 procent jämfört med 2020. Trots det har mängden fordonsgas på marknaden inte återhämtat sig till 2019 års nivåer.


Andelen förnybart i fordonsgasen har stigit från 60 procent 2012 till 96 procent under 2021.

Leverans av fordonsgas samt fördelning i procent.svg

Ökning av flytande fordonsgas

Den flytande fordonsgasen har under 2021 ökat med 201 procent jämfört med föregående år. Andelen flytande förnybar fordonsgas (LBG) har ökat från 49 procent till 65 procent.

Antalet publika tankställen för gas har ökat successivt över åren. Sedan 2012 har antalet ökat med 62 procent, medan icke-publika tankställen har minskat samma period. Nedan tabell visar antalet tankställen i Sverige, år 2020–2021.

År Publika Tankstationer Icke-publika tankställen Tankställen för bussar
med flera.
2012 138 20 37
2013 147 20 38
2014 155 19 44
2015 161 18 42
2016 170 18 47
2017 175 17 47
2018 185 14 50
2019 193 11 46
2020 198 15 52
2021 224 13 50

 

Flytande fordonsgas i jämförelse mellan år 2020 och 2021

Flytande fordonsgas_.png

Om undersökningen

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. På uppdrag av Energimyndigheten producerar Statistiska Centralbyrån (SCB) varje månad uppgifter om levererad fordonsgas ut på den svenska marknaden. I undersökningen ingår de företag och kommuner som är registrerade hos branschorganisationen Energigas Sverige som leverantörer av fordonsgas. Undersökningen delar upp fordonsgasen i naturgas och biogas samt dess flytande form LBG (Liquefied Biogas) och LNG (Liquefied Natural Gas).

Publiceringen av statistik 2021 på SCB:s webbplats innefattar leveranser av fordonsgas, antal tankstationer och länsvis fördelning av fordongsgas. I samband med denna publicering av helåret 2021 publiceras även statistik för december månad för leveranser av fordonsgas.