Ny utlysning om klimatfokuserad standardisering

Har du idéer om vilken typ av standarder som behövs inom områdena fossilfritt stål och laddinfrastruktur för elektrifiering av transportsektorn? Nu finns stöd att söka för att genomföra en utredning.

Det pågår ett intensivt arbete för att ställa om Sverige till ett fossilfritt samhälle. När nya produkter och produktionsprocesser utvecklas behövs även nya standarder.

Regeringen har initierat ett råd som har till uppgift att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering. Energimyndigheten deltar i rådet tillsammans med 14 andra svenska myndigheter. Vinnova, som också deltar i rådet, ansvarar för att utlysa medel i linje med rådets arbete.

Detta är den första utlysningen inom ramen för rådets arbete. Projekten som finansieras ska utreda vilken typ standarder som behövs och hur de bör utformas för att främja innovation och konkurrenskraft inom något av de utvalda innovationsområdena.

Läs mer om utlysningen och ansök på vinnova.se.

Klimatfokuserad standardisering för innovation och konkurrenskraft | Vinnova