Energimyndighetens prognos: kraftigt ökad elexport och en transportsektor i omvandling

Energianvändningen i transportsektorn går nedåt till följd av den ökade elektrifieringen. Produktionen av el från sol och vind ökar kraftigt fram till 2025, och den ökade elproduktionen gör att Sveriges elexport ökar. Detta visar den senaste prognosen från Energimyndigheten.

Två gånger om året tar Energimyndigheten fram en femårig prognos över Sveriges energitillförsel och energianvändning. Den senaste prognosen för perioden 2020–2025 visar att den totala energianvändningen väntas öka från 499 till 519 terawattimmar.

Fram till 2025 väntas elproduktionen från sol och vind att öka kraftigt, vilket även ökar Sveriges nettoexport. Produktionen av solel kommer att nära fyrdubblas medan el från vind kommer att öka med det dubbla.

För första gången i Energimyndighetens prognoser syns det hur elektrifieringen bidrar till en minskad energianvändning i transportsektorn. Minskningen beror i huvudsak på att transporter som drivs med flytande bränslen gradvis ersätts av eldrivna transporter.

Industrisektorns energianvändning väntas öka något, men kommer att påverkas ytterligare om flera av de större nyetableringarna inom industrin kommer till stånd, exempelvis Norhtvolts batterifabriker och H2 Green Steel.

– Nu börjar vi verkligen se hur elektrifieringen av transportsektorn påverkar resultaten i våra prognoser. Den kraftiga ökningen av förnybar elproduktion är också glädjande, och tillsammans med vattenkraften och kärnkraften innebär det att vi kan hjälpa till och exportera rejält med fossilfri el till våra grannländer, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten.

Både pandemin och Rysslands krig mot Ukraina påverkar prognosen, och medför även en del osäkerheter. En djupare analys av dessa finns i en separat bilaga.

Prognosen i siffror:

  • Solkraft ökar från 1 TWh 2020 till 3,8 TWh 2025
  • Vindkraft ökar från 27 TWh 2020 till 50 TWh 2025
  • Vattenkraft ligger stadigt på 66 TWh fram till 2025
  • Kärnkraften ligger stadigt på 52 TWh fram till 2025, med en tillgänglighet på drygt 86 procent
  • Sveriges nettoexport av el ökar från 25 TWh 2020 till 46 TWh 2025
  • Energianvändningen i transportsektorn minskar från 79 TWh 2020 till 77 TWh 2025
  • Energianvändningen i industrisektorn ökar från 136 TWh 2020 till 142 TWh 2025
  • Om större nyetableringar inom industrin godkänns beräknas ytterligare upp till 7 TWh elanvändning att tillkomma till 2025

Nyheter