Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el

Den 25 augusti beslutade regeringen om ändring i förordningen om ursprungsgarantier för el. Beslutet innebär bland annat ändrade avgifter för ursprungsgarantier, vilket gör avgifterna mer enhetliga.

Ändringen innebär att en årsavgift på 200 kronor införs för elproducenter som efter ansökan tilldelas nationella ursprungsgarantier, elleverantörer och andra som handlar med nationella ursprungsgarantier. För elproducenter som efter ansökan tilldelas EECS ursprungsgarantier sänks avgiften från 500 kr till 200 kr.

I och med ändringen blir det också en höjning av avgiften för utfärdande för nationella ursprungsgarantier, från 0,035 kr till 0,05 kr per utfärdad ursprungsgaranti. För EECS ursprungsgarantier innebär det en sänkning från 0,09 kr till 0,05 kr per utfärdad ursprungsgaranti.

Avgiftsändringarna (13 och 13 a §§) i förordningen träder i kraft den 1 januari 2024. Övriga ändringar i förordningen träder i kraft den 1 oktober 2022.

Förordningen om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Vill du undvika avgifterna?

För villaägare med solcellsanläggningar kan de nya avgifterna innebära att det inte längre lönar sig att tilldelas ursprungsgarantier.

Avsluta din tilldelning av ursprungsgarantier  

Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.

Om ursprungsgarantier

Nyheter