Statistik över Sveriges bränsleanvändning första kvartalet 2022

Nu finns kvartal ett 2022 för Kvartalsvis bränslestatistik publicerad i Statistiska Centralbyråns statistikdatabas. Statistiken visar på minskad bränsleanvändning inom industrin samtidigt som den ökar inom el-, gas- och värmeverk.

Från och med idag kommer statistiken för Kvartalsvis bränslestatistik att publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas, i stället för i en rapport som tidigare.

Energimyndigheten kommer från och med nu att publicera en webbnyhet i samband med att den kvartalsvisa statistiken blir tillgänglig. Nedan är en kort sammanfattning av bränslestatistiken för kvartal ett.

Minskad bränsleanvändning inom industrin

Industrins bränsleanvändning var under första kvartalet 2022 tre procent lägre än under första kvartalet 2021. Användningen av biobränslen, avfall och torv minskade med en knapp procent medan användningen av fossila bränslen minskade med 8 procent.

Minskad användning inom el-, gas- och värmeverk

Bränsleanvändningen inom el-, gas- och värmeverk (exklusive kärnbränsle) var under första kvartalet 2022 två procent lägre än under första kvartalet 2021. Den fossila bränsleanvändningen minskade med 37 procent.

Användningen av biobränslen, avfall och torv minskade med 1 procent och svarade för 97 procent av Sveriges totala användning av bränslen. Kärnbränsleanvändningen minskade med 2 procent.

Om Kvartalsvis bränslestatistik

I den kvartalsvisa bränslestatistiken redovisas förbrukningen av bränslen såsom biobränslen, petroleumprodukter, kol, och naturgas till industrins processer och till el- och fjärrvärmeproduktion i kraft- och värmeverk. Statistiken omfattar dels industrin (samtliga arbetsställen som tillhör SNI 05–33) med minst tio anställda, dels producenter av värmekraft, kraftvärme och fjärrvärme, samt gasanläggningar.

Läs mer på: Kvartalsvis bränslestatistik (energimyndigheten.se)