Statistik över energianvändningen inom skogsbruket för 2021

Officiell statistik för energianvändningen inom skogsbruket för helåret 2021 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas.

Statistiken visar att total energianvändning inom skogsbruket var 1,5 TWh och därmed något lägre jämfört med de närmast föregående åren. I samband med årets beräkning har nya åtgångstal för skogsmaskiner inhämtats från Skogforsk och en ny undersökning av skogsplantskolornas energianvändning genomförts. Dessa båda åtgärder har förbättrat kvaliteten på beräknade värden för de senaste åren.

Du hittar statistiken i databasen

Energianvändningen inom skogsbruket

Nyheter