Svensk innovation får stöd i europeiskt forskningsprogram om hållbar stadsutveckling

Svenska forskare och organisationer får 30,9 miljoner kronor i stöd till åtta projekt inom hållbar stadsutveckling, via ett europeiskt forskningsprogram.

Projekten som får stöd berör bland annat utbyggnad av stadsträdgårdar, motståndskraftig och inkluderande urban kollektivtrafikstruktur och cirkulära flöden i tvärsnittet mellan energi, mat och vatten. Konsortierna är sammansatta av forskare från svenska och europeiska universitet och institut, företag, kommuner och civilsamhälle.

Av de 16 projekt som får stöd inom det europeiska samverkansprogrammet ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC), har åtta svenskt deltagande.

– Det är jätteroligt att se att hälften av projekten som beviljas stöd inom ENUTC har svenskt deltagande. Det ger en signal om att svensk innovation är eftertraktad internationellt, säger Emina Pasic, programansvarig på Energimyndigheten.

Syftet med programmet är att utforska hur urban omställningskapacitet kan bidra till hållbar stadsutveckling. Med urban omställningskapacitet avses exempelvis processen att bygga kapacitet i form av nya färdigheter, insikter, verktyg, organisatoriska och personliga förmågor, arbetsmetoder och processer.

Projektens svenska deltagande finansieras med 30,9 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten, Formas och de strategiska innovationsprogrammen Viable Cities och RE:Source, inom ENUTC.

Läs mer om de beviljade projekten på JPI Urban Europes webbplats. Välj ENUTC Call under All Calls.

Projects | JPI Urban Europe

 

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable Cities (viablecities.se)

Om RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser. RE:Source finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. RE:Source, som samordnas av RISE Research Institutes of Sweden, pågår till 2027.

RE:Source (resource-sip.se)

Om ENUTC Cofund program

ERA-Net Urban Transformation Capacities, ENUTC, är ett europeiskt samverkansprogram med urbant fokus. Programmet genomförs av 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder för att bidra till kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling, bland annat genom fokusområdena cirkulär ekonomi, urbana ekosystem för innovation och resilienta stadsmiljöer.  

Sverige har genom Formas huvudansvar för den europeiska koordineringen av programmet och är kontaktpunkt för EU-kommissionen. Två utlysningar med tillhörande aktiviteter genomförs inom programmet som vänder sig till forskare, kommuner, företag, civilsamhälle samt andra relevanta aktörer.

Den nationella delen av utlysningen koordineras av Energimyndigheten tillsammans med Formas och två strategiska innovationsprogram, Viable Cities och Re:Source. Total budget uppgår till 18 miljoner euro varav EU-kommissionen bidrar med cirka en tredjedel av finansieringen.  

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)