Sverige går med i nytt initiativ för att skala upp internationella klimatsamarbeten

På klimatmötet COP27 lanserades i dag ett nytt initiativ för att snabba på implementeringen av internationella klimatsamarbeten. Det är Japan som står bakom initiativet, som hittills undertecknats av 38 länder. Sverige företräddes av statssekreterare Daniel Westlén på plats i Sharm el-Sheikh.

Fjorton personer står på en scen och ler. De håller upp en banderoll med texten: Paris Agreement Article 6 Implementation partnership. Bakom dem finns det en skärm där texten COP27 Japan Pavilion syns. Framför dem är en liten grupp människor som fotar.

Lanseringen av partnerskapet ägde rum under COP27 i Sharm el-Sheikh.

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad klimatfinansiering inom ramen för artikel 6 under Parisavtalet. En del i detta arbete handlar om att delta i initiativ som främjar metodutveckling, kapacitetsstöd och erfarenhetsutbyte med andra aktörer.

Internationell samordning ska leda till snabbare implementering av klimatsamarbeten

Allt fler kapacitetsstödjande insatser kopplat till artikel 6 genomförs nu samtidigt av olika aktörer i olika länder. Initiativet Article 6 Implementation Partnership är till för att samordna dessa insatser för att undvika duplicering och bidra till effektivare genomföranden av klimatsamarbeten. Tanken är även att initiativet ska fungera som en informationsplattform. Nu har alltså Sverige gått med i initiativet, tillsammans med 37 andra länder och 19 internationella organisationer, bland andra FN:s utvecklingsorgan (UNDP) och Global Green Growth Institute (GGGI). Det är Energimyndigheten som kommer företräda Sverige i partnerskapet.

Energimyndighetens arbete med kapacitetsutveckling

Sverige stödjer genom Energimyndigheten ett antal kapacitetsutvecklande program med koppling till artikel 6 under ledning av bland andra Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. Energimyndigheten samarbetar även med GGGI för riktat kapacitetsstöd till utvalda länder som Elfenbenskusten, Laos och Nepal genom programmet Mobilising Article 6 Trading Structures. Kapacitetsstödjande insatser inom artikel 6 handlar främst om att stötta:

  • uppbyggnad av nationella planer och regelverk för handel med utsläppsminskningar
  • system för mätning, rapportering och verifiering,
  • privata sektorns möjlighet att delta i klimatsamarbeten.
+

Om Parisavtalets artikel 6

I artikel 6 under Parisavtalet kan länder samarbeta genom handel med utsläppsminskningar. Handel med utsläppsminskningar innebär att ett land gör klimatinvesteringar i ett annat land och köper de utsläppsminskningsenheter som genereras för att nå och överträffa sina nationella klimatmål. Syftet med artikel 6 är att bidra till minskade utsläpp på en global nivå genom att möjliggöra finansiering och genomförande av klimatåtgärder som annars inte hade hänt i värdlandet. Regelboken kring artikel 6 blev klar först under klimatmötet COP26 i Glasgow och fokus för FN:s medlemsländer ligger nu på hur man ska implementera klimatsamarbeten under artikel 6.

Nyheter