Välkommen på Termodagen – en forskarkonferens om värme och kyla

I omställningen till ett hållbart energisystem kommer det att behövas samspel mellan olika sektorer och energibärare. Genom smartare synergier kan vi effektivisera mer och se till att använda våra resurser på bästa sätt. 

Detta tar Energimyndighetens forskningsprogram Termo fasta på under en heldagskonferens i Stockholm den 20 oktober.

Under dagen presenteras ett urval av programmets projekt. Dagen kommer också att bjuda på inspiration, kunskap och nya möten som leder framåt.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi behöver din anmälan senast den 13 oktober.

Praktisk information

Datum: 20 oktober 2022
Tid: 09.00-17.00
Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm, Vasagatan 1, 111 20 Stockholm

Anmäl dig här

 

Preliminärt program

Dagens moderator: Jenny Westerberg, senior konsult på Profu.

09.00 - Incheckning

09.30 - Välkommen och inledning 

 • Värme och kylas roll i energiomställningen Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.
 • En internationell utblick och tankar kring framtidens termiska nät Kristina Lygnerud, professor i Energivetenskaper med inriktning mot fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Värmepumpens roll i Europas energiomställning Martin Forsén, ordförande European Heatpump Association (EHPA) och styrelseledamot Geothermal Exchange Organization (GEO).

10.45 - Fika

11:15 - Parallella sessioner

Flexilitet i energisystemet genom sektorskoppling

 • Optimering av flexibilitetsresurser inom lantbrukssektorns värme- och kylsystem Peter Odhner, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne 
 • Flexibelt energisystem genom samverkan mellan fjärrvärmesystem, elsystem och industri Maria Johansson, universitetslektor på Linköpings Universitet.

Cirkulära flöden för ett resurseffektivt energisystem

 • Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring Justin Chiu, associate professor KTH.
 • Innovativa energieffektiva växthus – designade för lågtemperatur Jeanette Petersson, senior projektledare hos RISE.

Termiska lösningar för klimatneutrala städer

 • Lokala energisystem för utbyte av energiresurser Henrik Oretorp, projektchef hos Tornet AB.
 • Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare: effektivisering och affärsmodeller Daniel Steuer, doktorand på KTH.

12.00 - Lunch

13.00 - Paneldiskussion utifrån sessions

13.30 - Projektpresentationer

 • Walking with Energy Jenny Palm, föreståndare och professor på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Lunds Universitet.
 • HyCoGen Systemperspektiv för vätgas via koppling till fjärrvärme  Anders Wickström, senior projektledare hos RISE.
 • Värmemarknad Sverige Kjerstin Ludvig, senior konsult hos Profu AB.

14.30 - Fika

15.00 - Panelsamtal med innovationsklustern

 • Inledning: Samverkan för hållbar omtällning Johan Holmén, forskare på Chalmers.
 • Energiforsks värmekluster Julia Kuylenstierna, programansvarig hos Energiforsk.
 • Varmt och kallt Viktor Ölén, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
 • Celsius Innovationskluster Katrina Folland, Celsius koordinator hos Johanneberg Science Park.
 • Utvecklingsplattform uppvärmning Kjerstin Ludvig, senior konsult hos Profu AB.

16.00 - Mingel


Fler nyheter