Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

I dag invigs HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod som ska pågå fram till 2024.

HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall, och har fått finansiellt stöd genom Energimyndighetens program Industriklivet. Vätgaslagret har en mycket viktig funktion i den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Genom att producera fossilfri vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser mycket, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säkerställs stabil produktion av järnsvamp, råvaran till framtidens fossilfria stål.

– Pilotanläggningen är viktig för att på riktigt testa och förstå hur storskalig vätgaslagring fungerar. Lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin men också i ett framtida robust elsystem, säger Klara Helstad, Chef enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten ger finansiellt stöd med 72,4 miljoner kronor till vätgaslagret i Luleå. Det aktuella stödet ges genom Industriklivet och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF).

Läs pressmeddelandet på Vattenfalls webbplats: 
HYBRIT: Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå


Nyheter