133 miljoner till unik produktionsanläggning för hållbart flygbränsle

Energimyndigheten beviljar stöd för en förstudie inom projektet SkyFuelH2, som undersöker möjligheten att bygga en svensk produktionsanläggning för hållbart flygbränsle. Nu går projektet in i nästa fas och målet är bränsleproduktion i industriell skala.

Fossilfritt flygbränsle är den typ av bränsle som kan bidra snabbast till omställningen inom flygbranschen, jämfört med andra drivmedel. Bränslet kan användas i befintliga flygplan och fungerar med nuvarande infrastruktur och drivmedelsstandarder.

Förstudien ska ge underlag inför investering i en helt ny anläggning i Långsele. Energikoncernen Uniper, som tillsammans med sydafrikanska Sasol ecoFT står bakom SkyFuelH2, förväntar att bränsleproduktionen kommer att ge minskade utsläpp med 323 000 ton koldioxid per år.

– Produktionen av hållbara flygbränslen har en viktig roll i klimatomställningen. Anläggningen beräknas kunna förse flygbranschen med bränsle som motsvarar cirka åtta procent av det svenska inrikesflygets årliga bränsleförbrukning och vi bedömer att den även har goda möjligheter för spridning, såväl nationellt som globalt, säger Klara Helstad, enhetschef för Hållbar industri på Energimyndigheten.

Fossilfritt bränsle från restprodukter

SkyFuelH2-bränslet ska tillverkas genom den så kallade Fischer-Tropsch-tekniken. Det blir första gången som tekniken kommer att användas för att producera fossilfritt flygbränsle i industriell skala. Bränslet tillverkas av biomassa som via förgasning omvandlas till kolmonoxid och vätgas. Biomassan kommer från skogsbrukets restprodukter. Även vätgas som produceras av vatten och förnybar el används i processen.

– SkyFuelH2 handlar om att hela Sverige ska leva, och leva hållbart. Uniper vill ta ledartröjan i den fossilfria omställningen av industri och samhälle, och är stolta över vårt arbete för en hållbar flygbransch som en del av detta. Energimyndighetens beslut är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Uniper beviljas 133 960 050 kronor från Energimyndigheten inom satsningen Industriklivet. Det motsvarar 27 procent av den totala projektkostnaden, 505 miljoner kronor. Uniper vill påbörja byggnation av anläggningen år 2025, för att kunna förse flygbranschen med hållbart flygbränsle till 2028.

Nyheter