150 miljoner kronor till sex pilot- och demonstrationsprojekt

Vad har vattenrening med enzymer, skogsgallring med hjälp av drönare och konvertering av fossil gasol till förnybar DME gemensamt? Svaret är att de är alla är exempel på pilot- och demonstrationsprojekt som just fått stöd från Energimyndigheten.

Att gå från att testa en lösning i liten skala till att få den etablerad i samhället tar ofta lång tid och kan medföra effekter på andra delar i systemen – som är svåra att överblicka. Ett avgörande steg för att en lösning ska vinna insteg i energisystemet, och få genomslag i stor skala, är att den kan demonstreras i större skala i relevant miljö. Energimyndighetens stöd för pilot- och demonstrationsprojekt syftar till just detta.

– Genom att stödja olika pilot- och demonstrationsprojekt banar vi väg för snabbare nyttiggörande och marknadsgenombrott av innovativa gröna energilösningar. Det accelererar Sveriges arbete för ett fossilfritt energisystem, vilket är avgörande – inte bara för att hantera klimatutmaningen utan också för att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft och välfärd, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Under våren 2023 har både privata och offentliga aktörer kunnat söka stöd för större prototyper, systemdemonstrationer och pilotanläggningar. Nyligen beslutade Energimyndigheten att sex projekt får stöd på totalt 150 miljoner kronor.

Projekten i korthet

  • Stockholms stad och Kungliga Tekniska Högskolan ska genomföra en systemdemonstration av emissionsfri markentreprenad vid bygget av kvarteret Persikan på Södermalm.
  • En fullskalig demonstration av konvertering från fossil gasol till förnybar DME (Dimetyleter) för stålsmältningen, kommer att demonstreras hos Björneborg Steel AB, tillsammans med Flogas Sverige AB och Swerim AB.
  • Airforestry, svensk skogsindustri och Skogforsk ska demonstrera en innovativ gallringsmetod inom skogsbruket med drönarteknologi. Fördelar är en ökad tillväxt i ungskogen och en minskad energiåtgång jämfört med traditionella metoder.
  • Pharem Biotech ska demonstrera en enzym-baserad lösning för att energieffektivt reducera mikroföroreningar i avloppsvatten.
  • Northvolt Revolt demonstrerar ett slutet kretslopp för integration av återvunna lithiumjonbatterier vid tillverkning av katodaktiva materialprekursorer (pCAM).
  • Enerpoly ska demonstrera en produktionslina för sin patenterade zinkjonbatteri. Zinkjonbatterier har potential att vara kostnadseffektivt, hållbart och säkert alternativ för stationär energilagring.

Mer om projekten

Om satsningen för pilot och demo

Energimyndighetens program pilot- och demonstration tar sikte på omställning av energisystemen inom olika utmaningsområden. Det inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, elområdet och bebyggelsen. Programmet stödjer även systemdemonstrationer.

Pilot- och demonstrationsprojekt

Ny utlysning öppnar i december

En ny utlysningen beräknas öppna den 12 december 2023.

Prenumerera på utlysningar

Energimyndighetens inspel till energiforskningspropositionen

Energimyndigheten har fått i uppdrag att lämna inspel till regeringens inriktning för energiforskningspolitiken för åren 2025–2028. Ett prioriterat område är pilot och demonstration.

Strategisk prioritering inom energiforskning och innovation Energimyndighetens FoI för en hållbar omställning

Nyheter