23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation

Den 6 februari blev det klart att 23 projekt får finansiering för att förbereda ansökningar om att bli program i den nya satsningen Impact innovation. Nu har projekten fram till hösten på sig att utveckla programidéer och knyta till sig nyckelaktörer.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta nästa generation strategiska innovationsprogram. Inom satsningen, som går under namnet Impact innovation, ska upp till fem aktörsdrivna program bildas och starta upp under första kvartalet 2024.

Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

Som ett led i processen att utforma kraftfulla program får nu 23 så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning.

– Det här erbjudandet har genererat stort intresse och konkurrensen har varit hård med 98 inkomna ansökningar. Många av de initiativ som vi inte har kunnat finansiera har fortfarande hög relevans och vi välkomnar att de sökande som fått avslag fortsätter att engagera sig i satsningen och kopplar upp sig mot andra initiativ inför ansökan till programutlysningen, säger Karolina Winbo, projektledare för Impact innovation.

Utlysningen för att utveckla program inom Impact Innovation öppnar den 7 mars 2023 och samtidigt startar också en mobiliseringsprocess som riktar sig till alla aktörer som planerar att ansöka.

Syftet med mobiliseringsprocessen är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk. 

Alla förberedelseprojekt förväntas vara med i mobiliseringsprocessen som kommer att vara öppen för dem som är intresserade av att ansöka i programutlysningen, oavsett om de har beviljats stöd för förberedelseprojekt eller inte. 

Beviljade projekt

De beviljade projekten finns listade på Vinnovas webbplats

Om mobiliseringsprocessen

Mobilisera för program och programkontor inom Impact innovation

Invigning av Impact Innovation

Den 7 mars bjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till invigning av Impact innovation.

Anmälan och deltagande på invigning av kraftsamlingen Impact innovation

Nyheter