Resultat för annullering av elcertifikat publiceras i april

Den 3 april är det dags för årets annullering av elcertifikat. Elcertifikaten annulleras utifrån deklarationerna som de kvotpliktiga aktörerna har lämnat in under våren.

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planerar att publicera var sitt pressmeddelande den 3 april 2023 klockan 16.00 och redogöra för resultatet av årets annullering. I mitten av april kommer mer detaljerad information och analyser knutet till annulleringen att publiceras.

Inför annullering

Cesar stängt under annulleringen

Under annulleringen är kontoföringssystemet Cesar stängt. Det innebär att du inte har möjlighet att logga in i Cesar från och med klockan 11.00 den 3 april 2023 till och med klockan 9.00 den 4 april. Efter att annulleringen är genomförd och pressmeddelandet är publicerat kommer statistiken i Cesar och Statnetts kontoföringssystem NECS att vara tillgänglig.

Prenumerera på nyheter om elcertifikat

Nyheter