Ändrat riskläge för effektbrist

Svenska kraftnät meddelade den 13 februari att osäkerheten kring effektbrist i det svenska elsystemet är betydligt mindre och därmed ändras risken för manuell bortkoppling av elanvändare från reell till låg.

Bedömningen att ändra risken för manuell bortkoppling från reell till låg är gjord utifrån att norra Europa fortsätter att minska elanvändandet. Skulle förut-sättningarna ändras kan också bedömningen ändras.

Sedan tidigt i höstas har Sverige haft ett ansträngt effektläge och ibland mycket höga priser på el. Allt tyder på att en högre medvetenhet om elanvändning har bidragit till en förbättrad situation. Andra orsaker till det förändrade läget är bland annat att det för årstiden är ett milt väder och gaslagren i Europa är välfyllda. 

För att behålla risken låg och hålla i det förbättrade läget krävs fortsatt uppmärksamhet kring när vi använder vår el och i vilken omfattning. 

 

Nyheter