Annullering av 40,4 miljoner elcertifikat

Den 3 april annullerades totalt 40 370 677 elcertifikat för 2022 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2022 utfärdades det totalt 57,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 17 miljoner elcertifikat till totalt 39,4 miljoner elcertifikat.

24,2 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2022 blev 92,5 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 24 241 463 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,97 procent, det vill säga 24 233 142 elcertifikat. I Sverige har även 11 131 elcertifikat makulerats under 2022.

16,1 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norge annullerades 16 137 535 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.

Kvotpliktsavgiften beräknas till 8,39 kr per elcertifikat

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 8,39 kr per ej annullerat elcertifikat. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 5,59 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 3 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

Nyheter