De första 7 företagen antagna till nytt program för hållbara byggnader i New York

Nu startar Energimyndighetens nya program Skyline. Sju svenska företag med smarta lösningar inom fastighetssektorn ska få chansen att ta sig in på den amerikanska marknaden.

New York

Skyline är ett skräddarsytt program riktat till svenska små- och medelstora företag som erbjuder gröna energilösningar inom fastighets- och PropTech-sektorn. Med hjälp av programmet ska de svenska företagen få stöd att expandera i New York.

Under en delegationsresa till New York i maj kommer företagen träffa amerikanska fastighetsföretag, statstjänstemän och investerare för att utforska marknaden samt presentera sina lösningar.

– Vi ser fram emot att stödja de antagna företagen, och ser att det finns goda möjligheter för deras innovationer att bidra på marknaden. Vi hoppas att programmet kommer ge idéer och kunskap för deras utveckling på andra sidan Atlanten, säger Sandra Ideskär, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Byggnaderna i New York City står idag för över 70 procent av stadens klimatutsläpp. I och med Inflation Reduction Act (IRA)* och lokala klimatlagar så har det öppnat upp för stora möjligheter för att skapa en grönare och energisnålare infrastruktur. Det innebär ett ökat intresse för kompetens och innovation inom fastighetssektorn i New York – något som skapar nya och spännande möjligheter för svenska företag.

De första sju företagen

Under våren 2023 sökte Energimyndigheten företag till det nya programmet och nu står det klart att sju företag har antagits i uppstarten av acceleratorprogrammet. Att delta i programmet är kostnadsfritt för företagen. Det som krävs av dem är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den amerikanska marknaden i New York.

+

Climacheck

Climacheck är ledande på analys och optimering av kylprocesser som används i luftkonditionerings-, kyl- och värmepumpsystem. Climachecks unika patenterade mätmetod baseras på termodynamik och fungerar på alla kompressordrivna kylprocesser. Med analys från ClimaCheck får anläggningsägaren kontroll på hela systemet ända ner på komponentnivå. Informationen från ClimaCheck är en förutsättning för att kunna jobba effektivt med energioptimering, driftsäkerhet och prediktivt underhåll.

Climachecks webbplats

+

Epishine

Epishine tillverkar solceller för inomhusmiljöer med svagt ljus. Produkten är en liten, tunn och flexibel solcell för inomhusbruk, tryckt på återvinningsbar plast som lätt kan integreras i trådlösa produkter där den omvandlar ljus till elektricitet. Inomhussolcellerna kan användas för att delvis eller helt driva trådlösa sensorer och liknande enheter med låg effekt, som normalt drivs av batterier.

Epishines webbplats

+

Mestro

Mestro utvecklar och säljer en molnbaserad produktsvit som hjälper fastighetsägare att ta kontroll över sin energianvändning och minska sin klimatpåverkan. Kärnan i Mestros erbjudande är en energiuppföljningsplattform som samlar in, analyserar och visualiserar energidata i realtid. I plattformen kan fastighetsägare få en överblick över sina fastigheter, jämföra dem med andra, följa upp sina koldioxidutsläpp samt sätta budget och prognos.

Mestros webbplats

+

Myrspoven

Myrspoven optimerar byggnaders energianvändning genom artificiell intelligens och analys av data. Detta möjliggör att fastigheters värme, kyla och ventilationssystem (HVAC) kan styras mer energieffektivt samtidigt som kostnader sänks för fastighetsägaren. Det digitala systemet kräver ingen hårdvara utan kopplar upp sig mot existerande system i byggnaden. Detta underlättar för Myrspovens kunder att arbeta skalbart med hela fastighetsbeståndet.

Myrspovens webbplats

+

Nordic Propeye

Nordic Propeye erbjuder trådlösa luftkvalitetssensorer och AI för att styra fastighetssystem och optimera energianvändning. Deras lösning bidrar med 25 procent energibesparingar, högre bedömning för LEEDs Green Building certification, samt förbättrar fastighetens hållbarhetsbedömning och därmed värdering.

Nordic Propeyes webbplats

+

Proptechcore

Proptechcore hjälper fastighetsägare, förvaltare och utvecklare att påskynda den digitaliseringstakt som krävs för att optimera och minska koldioxidutsläpp från sina byggnader. Proptechs patentsökta ProptechAssistantTM-modul, med en öppen AI/logik-ansats, är unik och möjliggör en systemoberoende och skalbar digitaliseringsresa i stora och heterogena byggnadsportföljer. Med Proptechcores Office Insights-modul blir även hyresgästerna delaktiga i byggnadens hållbarhetsresa.

Proptechcores webbplats

+

Sally R

Sally R tillhandahåller en molnbaserad mjukvara för att beräkna och styra HVAC (heating, ventilation, air conditioning) i kommersiella fastigheter. Mjukvaran erbjuds som en SaaS och är helt agnostisk, vilket betyder att den går att använda i alla typer av fastigheter samt alla sorters hårdvara/mjukvara som redan finns i fastigheterna. Genom att låta Sally Rs molntjänst styra byggnader kan upp till 25 procent energi sparas, och inomhusluften kan hållas på hälsosamma nivåer.

Sally Rs webbplats

Om programmet Skyline

Energimyndigheten och Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York (SACCNY) har startat programmet Skyline. Det riktar sig till svenska små- och medelstora företag som har energilösningar inom fastighets- och PropTech-sektorn och vill ta sig in på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på fastighetsbeståndet i New York.

Programmets syfte är att ge deltagande företag information och kunskap för att effektivt etablera sig på den amerikanska marknaden. Företagen får hjälp med att skapa kontakt med betydande aktörer och potentiella kunder inom fastighetssektorn samt möjligheter till finansiering. Aktörerna i fråga är ledande fastighetsinvesterare, fastighetsägare, och fastighetsutvecklare på både den svenska och den amerikanska marknaden.

Inflation Reduction Act (IRA)*

Det amerikanska klimat- och energilagstiftningspaketet Inflation Reduction Act (IRA) innebär bland annat att amerikanska företag som satsar på viktig grön teknik kan erhålla statsstöd. Paketet innehåller nästan 400 miljarder dollar i form av skattelättnader, investeringsstöd och konsumentinriktade subventioner. 60 procent av satsningarna är direkt energirelaterade.

Nyheter