Energimyndigheten bjuder in till nationellt forum för internationellt klimatsamarbete

Den 4 september arrangerar vi en heldagskonferens om internationella klimatsamarbeten och ökad global klimatambition.

Konferensen äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm och riktar sig till anställda på myndigheter, organisationer inom klimatområdet, forskare, politiker samt företag som är nyfikna på hur de kan engagera sig i internationell handel med utsläppsminskningar. Konferensen går även att följa digitalt för den som är intresserad och vill lära sig mer om internationellt klimatsamarbete.

Det här kan du förvänta dig av dagen:

  • Fakta och information om Parisavtalets artikel 6, som reglerar den internationella utsläppshandeln mellan länder
  • Diskussion och kunskapsutbyte kring internationellt klimatsamarbete
  • Information om hur olika typer av aktörer kan delta i global utsläppshandel

Anmälan till Forum för internationellt klimatsamarbete

Vad är Parisavtalets artikel 6?

Energimyndigheten har i uppdrag från Sveriges regering att förvärva utsläppsminskningar i andra länder som en kompletterande åtgärd för att bidra till de svenska klimatmålen. Detta görs under Parisavtalets artikel 6, som är ett verktyg som möjliggör internationell finansiering av klimatåtgärder globalt. Genom att samarbeta över landsgränser kan världens länder uppnå fler utsläppsminskningar än vad som annars vore möjligt, något som också kan bidra till ökad global klimatambition.

Nyheter