Energimyndigheten leder svensk delegation till Indien

17–25 april åker nio svenska bolag inom Energimyndighetens satsning India Sweden Innovations’ Accelerator Program (ISIA) till Indien. Renetech, ISAB, Stockholm Water Technology, Aqua-Q, Enerpoly, Smart Sensor Devices, Aqua Robur, Inpipe Sweden, och 3eFlow deltar i delegationsresan.

Hyderabad

Delegationen är en del i Energimyndighetens satsning på den indiska marknaden med fokus på att stärka export-och investeringsmöjligheter mellan Sverige och Indien. Ett av bolagen som gör sin första resa med programmet är Inpipe:

– Hela världens avloppssystem står inför en akut utmaning att förnyas. Inpipes schaktfria teknik och produkter används idag i stora delar av västvärlden och nu ser vi en snabb tillväxt på marknader som Indien, Kina och Afrika. Utan stödet från Energimyndigheten hade vi nog inte vågat ta steget att satsa på den indiska marknaden. Därför är ISIA-programmet av stort intresse för oss, säger Rolf Näslund, Head of Sales & Marketing på Inpipe Sweden AB.

Under drygt en vecka kommer bolagen få chansen att visa upp sin gröna teknologi för indiska bolagsrepresentanter, investerare och lokala statstjänstemän. Chennai, Bangalore, Hyderabad, Delhi, Ahmedabad och Mumbai är några av platserna som delegationen kommer besöka.

Aktiviteterna täcker affärsmöten, studiebesök och matchmaking i syfte att ge deltagande bolag möjlighet att inte bara utforska en ny potentiell marknad men också att fördjupa dialogen inom Indien-specifika utmaningar och möjligheter inom energiområdet.

Delegationen deltar även på möten i Delhi i samband med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsons besök till Indien. Här får bolagen bland annat chans att aktivt delta i en workshop kring byggnadskonstruktion och vägarbete som leds av ministern.

Ett av bolagen som nu gör sin sista resa med programmet är Renetech.

– ISIA-programmet har varit en jättebra upplevelse för Renetech. Vi introducerades till en stor marknad på ett mycket effektivt sätt. Vi strävar nu efter att bygga upp vårt avtryck hos lokala intressenter och kunder under de kommande månaderna och åren, säger Tom Walsh, vd på Renetech.

India-Sweden Innovations’ Accelerator Program (ISIA)

Målet med programmet är att främja samarbetet mellan Indien och Sverige inom ny energi och förnybar energiteknik. Programmet vänder sig huvudsakligen till svenska små-och medelstora företag med energirelaterade lösningar. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII). Under loppet av 18 månader gör deltagande företag 3 resor till Indien i syftet att utforska marknaden, träffa relevanta affärspartners och investerare, samt erhålla exportcoaching från Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industry. Programmet tar in nya företag två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Energimyndigheten tar emot intresseanmälningar löpande.

Låter det spännande? Anmäl ditt intresse inför höstens program redan nu genom att kontakta Charlotte Svensson på charlotte...@energimyndigheten.se.

Nyheter