Energimyndigheten sammanfattar året 2022

Energimyndigheten har nu lämnat årsredovisningen för 2022 till regeringen. Den sammanfattar myndighetens verksamhet under ett händelserikt år där energifrågor stått i fokus för hela samhället.

Det geopolitiska läget och kriget i Ukraina har fått stora konsekvenser för energiförsörjningen och har lett till rekordhöga energipriser. Under år 2022 har Energimyndigheten agerat på omvärldsläget och lanserade bland annat en förbrukningsdämpande informationskampanj för att dämpa effekterna av en ansträngd situation i det svenska och europeiska elsystemet.

- Återigen blev det tydligt hur viktigt det är att vi inom EU kommer bort från beroenden av fossil energi och av tredje land, skriver generaldirektören Robert Andrén i sitt förord.

Samtidigt har reformen av den svenska civila beredskapen tydliggjort myndigheternas ansvar och från första oktober är Energimyndigheten sektorsansvarig myndighet inom energiförsörjningen.

I årsredovisningen beskrivs också hur samverkan och samordning genomsyrar arbetssättet för att få en trygg fossilfri energitillförsel och hur användningen av energi kan ske på ett klokt sätt. Exempel på det är uppdragen inom elektrifiering som myndigheten arbetat med.

Med internationell samverkan vill Sverige öka takten i det globala energi- och klimatsamarbetet där Energimyndighetens bidrag på området leder till konkreta resultat. Därtill kommer vår exportfrämjande verksamhet.

Ovan är bara några av många uppdrag som Energimyndigheten levererat 2022.

Energimyndighetens årsredovisning 2022

I miljöredovisningen för 2022 beskrivs hur myndighetens arbete med att tillvarata erfarenheterna från pandemin bidragit till att nå målen om minskade utsläpp från tjänsteresor. Våra medarbetare har börjat resa igen men fortfarande betydligt mindre än före pandemin. Energimyndigheten har också klarat målet om högst 60 kWh per kvm för kontorets energianvändning.

Redovisning av miljöarbetet 2022


Nyheter