Energimyndigheten välkomnar 3 nya företag till företagsaccelerator i Indien

Energimyndighetens India Sweden Accelerator Program (ISIA) har hjälpt företag med expansionsdrömmar i Indien i mer än 10 år. Inför starten av 2023 års omgång välkomnas 3 nya bolag till delegationsresan till Indien den 17–25 april.

Under hösten 2022 sökte Energimyndigheten företag till programmet och nu står det klart att 3 nya företag har antagits. Den indiska marknaden är i snabb utveckling och det finns stora behov av energilösningar. Att delta i programmet är kostnadsfritt för företagen. Det som krävs av dem är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den indiska marknaden.

– Vi är glada att välkomna 3 nya företag till ISIA och ser fram emot att följa deras resa på den indiska marknaden. Företagen i den här omgången erbjuder smarta och energieffektiva lösningar med fokus på vatten och smarta städer för att uppnå en grön omställning, säger Lisa Olin, programansvarig Indien på Energimyndigheten.

Aqua Robur

Aqua Robur hjälper vattenbolag att få kontroll över sina vattennät genom att tillhandahålla flexibla och kostnadseffektiva IoT-lösningar som är skräddarsydda för kundernas specifika krav. Aqua Roburs lösning Fenix Hub, som är en sensornod, har vunnit flera priser för sin geniala design, bland annat Europeiska unionens Horizon Prize. Fenix Hub är idag en etablerad lösning som ger access till realtidsdata från ett vattennätverk kostandeffektivt och enkelt. Fenix Hub finns tillgänglig i många länder i Europa.

Inpipe Sweden

Inpipe Sweden erbjuder innovativa, starka, flexibla och miljövänliga metoder för renovering av marklagda rör utan grävning – så kallad No Dig-renovering. Med 35 års erfarenhet är Inpipe Sweden idag Nordens största tillverkare av glasfiberarmerade foder och installationsutrustning för detta ändamål. Bolagets marknadsanpassade produkter bidrar till en bättre miljö och kostnadsbesparande lösningar för ledningsägare.

3eFlow

3eFlow har utvecklat en produkt som sänker energi- och vattenförbrukningen i fastigheter. Produkten ser till att det bara finns vatten i rören när de används, i övrigt är rören tomma. Detta skapar ett energieffektivt kranvattensystem, och eftersom farliga bakterier som normalt växer i stillastående kranvattenrör inte kan bildas är det också ett hygieniskt kranvattensystem som dessutom är helt anslutet till Internt of Things.

India Sweden Accelerator Program (ISIA)

Målet med programmet är att främja samarbetet mellan Indien och Sverige inom ny energi och förnybar energiteknik. Programmet vänder sig huvudsakligen till svenska små-och medelstora företag med energirelaterade lösningar. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII). Under loppet av 18 månader gör deltagande företag tre resor till Indien i syftet att utforska marknaden, träffa relevanta affärspartners och investerare, samt erhålla exportcoaching från Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industry.

Programmet tar in nya företag två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Energimyndigheten tar emot intresseanmälningar löpande.

Låter det spännande? Anmäl ditt intresse inför höstens program redan nu genom att kontakta Charlotte Svensson på charlotte...@energimyndigheten.se.

Nyheter