Förlängning av målet att minska efterfrågan på gas

EU:s energiråd har förlängt medlemsländernas frivilliga förordning om att minska efterfrågan på gas med 15 procent. Den nya förordningen gäller 1 april 2023 till 31 mars 2024.

Syftet med förlängningen är att förbereda för nästa vinter. Trots att gaslagren är historiskt välfyllda och att beroendet av rysk gas har minskat är riskerna för brist på tillgång av gas inför vintern fortsatt hög. Genom att minska på efterfrågan redan nu kan vi fylla på våra lager, hålla priserna nere och säkra energiförsörjningen. 

Det är viktigt att alla medlemsstater sparar på gas om vi ska nå våra mål för gaslagring och ha en beredskap inför nästa vinter. Medlemsländerna kan själva välja vilka åtgärder de vill använda för att nå målet. EU:s energiråd har fortsatt möjlighet att lösa ut unionsberedskap för försörjningstrygghet vilket innebär att det då blir obligatoriskt att minska efterfrågan på gas.

Förordningen har varit gällande från 1 augusti 2022 till 31 mars 2023 med samma mål på 15 procent. Under den perioden nådde Sverige upp till en besparing på cirka 30 procent för den rörbundna gasen.

Nyheter