Information om fullgörande för utsläppsåret 2022

EU:s system för handel med utsläppsrätter ställer krav på de företag som omfattas under rapporteringsperioden. I den här nyheten påminner vi om kommande viktiga datum, samt vem och vad som behöver genomföras innan.

Utsläppsrapporten ska lämnas in senast den 31 mars

Den 31 mars 2023 är sista dag att lämna in en verifierad utsläppsrapport avseende utsläppsår 2022 till Naturvårdsverket.

Om utsläppsrapporten uteblir eller inkommer sent är det Naturvårdsverket som beslutar om en förseningsavgift på 50 000 kronor. Detsamma gäller om rapporten inte har verifierats av ackrediterad kontrollör senast 31 mars.

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket på mejl.

Godkänn utsläpp i unionsregistret

Verksamhetsutövare ska notera utsläppet och är även ansvariga för att den ackrediterade kontrollören godkänner utsläppet i unionsregistret senast den 31 mars 2023.

Utsläppsrätter ska överlämnas senast den 30 april

Överlämnande av utsläppsrätter motsvarande utsläppsåret 2022 ska ske senast den 30 april 2023. Observera att 30 april är en söndag och Energimyndigheten erbjuder därför ingen support.

För att kontrollera fullgörandet kan du läsa vår guide: Hjälpmedel och guider

De företag som inte överlämnat tillräckligt med utsläppsrätter senast den 30 april drabbas av sanktioner om 100 euro per överskjutande ton koldioxid.

Mer om fullgörande för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer

Nyheter