Kompaktlysrören ska bort - ger plats för effektivare belysning

EU har beslutat att fasa ut lysrör med kvicksilver. Kompaktlysrören står först på tur och börjar fasas ut med start idag, den 24 februari. Utfasningen ska begränsa spridningen av kvicksilver och minska användningen av el.

Lysrör finns i stor mängd framför allt i offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler - men även i privata bostäder. Många varianter av lysrör har redan fasats ut eftersom de inte är tillräckligt energieffektiva.

– Omkring år 2030, när utfasningen av ljuskällor med kvicksilver är helt genomförd, uppskattas den totala energibesparingen i Sverige till cirka 2,5 TWh per år, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Det är tillåtet att fortsätta att sälja de lysrör som finns i lager och att använda de som redan är i bruk.

– Detta är dock ett perfekt tillfälle att se över gammal belysning och planera för ett utbyte. Första steget är att kartlägga ert behov av belysning och sedan välja LED-belysning, som är effektivare och fri från kvicksilver, säger Peter Bennich.

Byte till LED-baserade alternativ minskar användningen av el med ungefär 50 procent jämfört med vanliga lysrör. Det är därför ett av de snabbaste sätten att minska användningen av el för kommuner, regioner, företag och bostadsrättsföreningar.

– Med smart styrning av belysningen, så att den är anpassad till verksamheten i lokalen och människorna som vistas i den, kan ytterligare cirka 25 procent sparas, säger Peter Bennich.

Vid byte till ny belysning är det viktigt att tänka på elsäkerheten, mer information finns på Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket

Mer om beslutet att fasa ut lysrör

Ekodesignkrav för belysning

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023

Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort, Kemikalieinspektionen

Utbyte av lysrör till LED-lysrör, Elsäkerhetsverket

 

Nyheter