Lysrör med kvicksilver fasas ut

Lysrör är en vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. Under 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De ersätts av LED-alternativ som är effektivare och har lika bra eller bättre funktion.

Varför fasas lysrören ut?

EU har beslutat att fasa ut belysning med kvicksilver. Användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska ersättas och begränsas. Förutom att de gamla lysrören innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som LED-lysrör och andra LED-alternativ.

LED-belysning kan halvera elanvändningen

Om du byter till LED-belysning kan du nästintill halvera elanvändningen för belysning i lokalen. Med smart styrning som är anpassad till verksamheten och de som använder lokalen kan du spara ytterligare 20–40 procent. Med bra belysning som håller länge minskar kostnaden för underhåll i framtiden.

Tips till dig som ska byta ut lysrör till LED-belysning

Här har vi samlat tips om att byta ut lysrör till LED-belysning i lokaler. I faktabladet finns även exempel på LED-ljuskällor som ersätter lysrör med kvicksilver.

Ladda ner eller beställ faktabladet i vår webbshop

Successiv utfasning startar 2023

Utfasningen startar 2023 och beräknas pågå i cirka fem år. Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör som innehåller kvicksilver.

Lampor med kvicksilver kommer finnas kvar för begränsad användning

Det finns lampor som innehåller kvicksilver som kommer att finnas kvar fram till att det finns effektivare lampor utan kvicksilver som kan ersätta dessa. Det är till exempel lampor som är anpassade för att fungera i lättantändliga miljöer. Ett annat exempel är metallhalogenlampor som används i gatubelysning som också kommer finnas kvar tills vidare.

Tidplan utfasning av lysrör och lampor

I tabellen nedan ser du vilka lysrör som fasas ut och när. Dessutom kan du se vilka lampor som redan är utfasade.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för Ekodesign och Kemikalieinspektionen ansvar för RoHs.

Utfasning av lampor som inte är tillräckligt effektiva enligt ekodesign eller som innehåller kvicksilver och ska fasas ut enligt RoHs-direktivet.
När lampan fasas ut eller om den redan är utfasad.
Kompaktlysrör
Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Kompaktlysrör med en livslängd på 20 000 timmar eller mer
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
T8-lysrör (60, 120 och 150 cm)
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs och Ekodesign
T5- lysrör (60, 120 och 150 cm)
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
Dubbelsocklade linjära lysrör med en livslängd på 25 000 timmar eller mer
Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Cirkelformade eller kvadratiskt formade lysrör (icke-linjära)
Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
T2-lysrör
Utfasad sedan 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör med yttre tändstrimma
Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör utan yttre tändstrimma
Utfasade sedan 1 september 2018 Ekodesign
Lågenergilampor (CFL)
Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
Lågspänningshalogenlampor G4 och GY6.35
Fasas ut 1 september 2023 Ekodesign
Halogenlampor G9 (230 V)
Fasas ut 1 september 2023 Ekodesign
Halogenlampor 230 V (utom R7s och G9)
Utfasade sedan 1 september 2018 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V) Ljusflöde > 2700 lm
Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V), < 2700 lm
Finns kvar tillsvidare

Mer information om beslutet

Exempel på lampor som fasas ut och krav på belysning

Utbyte av lysrör till LED-lysrör, Elsäkerhetsverket

Retrofit LED-lysrör, Elsäkerhetsverket

Bygga om armaturer, konverteringssats, Elsäkerhetsverket