Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar idag kvartalsrapport nr 2 för 2023 om elcertifikatmarknaden.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatberättigad elproduktion, kvotpliktig elanvändning, tilldelning av elcertifikat och prisutveckling.

Kvartalsrapporten finns tillgänglig för nedladdning på vår sida för marknadsstatistik.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se.

Nyheter