Nu finns en vägledning inom informationssäkerhet för dig som arbetar utifrån NIS-direktivet inom energisektorn

Vägledningen om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem finns till som stöd för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn.

Vägledningen förklarar pedagogiskt hur föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2021:3) kan omsättas till praktisk handling i en kontext som är relevant för energisektorn.

– Tillsammans bygger vi cybersäkerheten inom energisektorn där alla genom systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete bidrar till ett robustare energisystem, säger enhetschef Titti Norlin på Energimyndigheten.
 

Hämta vägledningen gratis från Energimyndighetens webbshop

Vägledning till Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn (STEMFS 2021:3)


Läs mer om säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS) på Energimyndighetens webbplats: Säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS) (energimyndigheten.se)


Nyheter