Nu kan svenska energiföretag bidra till en mer hållbar fastighetsmarknad i New York

Nu har svenska små och medelstora företag möjlighet att introducera sina lösningar på fastighetsmarknaden i New York. Sök till det nya programmet Skyline och bidra till omställningen av fastighetsbeståndet i New York. Sista ansökningsdag är 22 mars. 

Foto: Pixabay

Energimyndigheten och Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York (SACCNY) sjösätter nu ett nytt skräddarsytt programSkyline. Det riktar sig till svenska små- och medelstora företag som har produkter och lösningar med energi- och klimatrelevans inom fastighets- och PropTech-sektorn och vill ta sig in på den amerikanska marknaden.  

Programmets syfte är att ge deltagande företag information och kunskap för att effektivt etablera sig på den amerikanska marknaden. Företagen kommer att få hjälp med att skapa kontakt med betydande aktörer och potentiella kunder inom fastighetssektorn samt möjligheter till finansiering. Aktörerna i fråga är ledande fastighetsinvesterare, fastighetsägare, och fastighetsutvecklare på både den svenska och den amerikanska marknaden.

Anmäl intresse 

Intresseanmälan är öppen till 22 mars och antalet platser är begränsade.

Företagen väljs ut av Energimyndigheten och Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York. Antagna företag kommer att bli kontaktade i början av april av den Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York. 

Kriterier för att söka 

Företag som söker in till programmet ska: 

  • ha en produkt eller lösning inom energieffektivisering eller PropTech som är redo att skalas upp på den amerikanska marknaden 
  • ha en marknadsplan för inträde på den amerikanska marknaden
  • vara små eller medium stora företag enligt EU-definitionen.

Goda förutsättningar för svenska företag

I och med att Bidenadministrationen fattat det historiskt välfinansierade och omfattande Inflation Reduction Act (IRA) så har det öppnat upp stora möjligheter för att skapa en grönare och energisnålare infrastruktur.

Det innebär ett intresse för kompetens och innovation inom PropTech-sektorn – inte minst internationell sådan – vilket skapar nya och omfattande möjligheter för svenska företag.

Mer information

Energimyndighetens satsningar på den amerikanska marknaden

EU-definition små eller medium stora företag, EU-kommissionen

Nyheter