Nu sammanfattas de internationella klimatinsatserna under 2022

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Varje år sammanfattas insatserna i en årsrapport. Under 2022 har vi bland annat ingått samförståndsavtal med Dominikanska republiken och Nepal och avslutat våra insatser under Kyotoprotokollet.

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att finansiera klimatsmarta lösningar i andra länder för att skynda på den globala omställningen och bidra till Sveriges nationella klimatmål. Det handlar framför allt om insatser inom förnybar energi, energieffektivisering och avfallssektorn. Utöver att minska utsläppen av växthusgaser bidrar investeringarna även till hållbar utveckling, teknik- och kunskapsöverföring i värdländerna.

Sista året för insatser under Kyotoprotokollet

Fram till 2022 års slut har Energimyndigheten förvärvat utsläppsminskningar från klimatsamarbeten som genomförts enligt Kyotoprotokollets regelverk. Eftersom 2022 var sista året för dessa insatser har de fått större utrymme i årsrapporten, som tittar tillbaka på tjugo års klimatarbete under Kyotoprotokollet och sammanfattar de viktigaste lärdomarna. Det handlar bland annat om systematisk uppföljning av hållbar utveckling och vikten av kapacitetsstöd för att fler länder ska kunna delta i internationella klimatsamarbeten.

– Vi tar med oss lärdomarna i arbetet framöver, när fokus nu skiftar mot att utveckla och finansiera samarbeten i enlighet med det nya regelverket för utsläppshandel under Parisavtalet, säger Sandra Lindström, chef på enheten för internationella klimatsamarbeten på Energimyndigheten.

Nya samarbeten under Parisavtalet

Under 2022 har Energimyndigheten för Sveriges räkning ingått samförståndsavtal med Dominikanska republiken och Nepal, om internationellt klimatsamarbete under Parisavtalets artikel 6 (utsläppshandel mellan länder). Sedan tidigare finns även ett avtal med Ghana. Energimyndigheten deltog också i FN:s klimatförhandlingar på COP27 i Sharm el-Sheikh och förhandlade frågor kopplat till internationell utsläppshandel samt teknikutveckling och -överföring. I samband med COP27 gick Energimyndigheten även med i det nya initiativet Article 6 Implementation Partnership som syftar till att samordna internationellt kapacitetsstöd till länder som är intresserade av att samarbeta genom artikel 6. I årsrapporten för 2022 finns mer information om detta och mycket annat.

Nyheter