Nya föreskrifter för handel med utsläppsrätter

Den 2 juni 2023 träder nya föreskrifter som reglerar kontoföring och registrering i unionsregistret för handel med utsläppsrätter i kraft.

Energimyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som för med sig en uppdatering av ansökningsprocessen för behörighet till unionsregistret. Från den 2 juni 2023 kan ansökan göras digitalt via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

De nya föreskrifterna (STEMFS 2023:1) ersätter tidigare föreskrifter (STEMFS 2016:4).

Föreskrifter om kontoföring och registrering i unionsregistret, STEMFS 2023:1 (pdf)

Nyheter