Nytt utseende för månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

I samband med publicering av statistikprodukten månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik avseende januari 2023 har produktsidan på Statistikmyndigheten SCB:s webbplats uppdaterats.

Förändringar har gjorts under ”Tabeller och diagram” och i statistikdatabasen (SSD).

  • Tabellen ”Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 20XX, m3” har tagits bort då det varit svårt för uppgiftslämnare att särskilja om leveranserna går till vägtrafik eller arbetsmaskiner.
  • Tabellen ”Leveranser av bränslen till slutanvändare” har ändrat utseende och kommer att visa månadsdata för bränslen de två senaste åren och en årssiffra för tidigare år.
  • I SSD finns nu en ny tabell, "Leveranser till svenska marknaden” som kommer att ersätta tabellen ”Utleveranser av biodrivmedel efter varuslag” och vara mer omfattande.
  • SSD-tabellen ”Varuflöden per bränsleslag” finnas kvar med mindre ändringar.

 


Nyheter