Öva på din krisberedskap under Beredskapsveckan

Skulle du klara dig sju dagar utan el? Nu startar den årliga Beredskapsveckan och årets tema är att öva och praktiskt förbereda den egna beredskapen. 

Beredskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

–  Energimyndigheten har i uppgift att verka för att det finns en tillräckligt god förmåga inom energiförsörjningen för att tillgodose både samhällets och totalförsvarets behov av energi, säger Tony Abaji på Energimyndigheten.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till de som behöver den mest. Därför har du som privatperson ett eget ansvar att klara dig. Enligt MSB:s rekommendationer behöver alla ha en hemberedskap för att klara sig i sju dagar utan samhällets stöd.

–  Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på hemberedskap och vad som krävs för att du inte ska drabbas onödigt mycket vid ett längre elavbrott, säger Tony Abaji på Energimyndigheten

El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott, Energimyndigheten

Tema Öva!

Med årets tema Öva! vill MSB få fler att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att ha en god egenberedskap. Övning ökar medvetenheten om den egna förmågan och vad du behöver för att stärka din beredskap inför eventuella kriser.

 

Hemberedskap - Sju dagar, MSB

Nyheter