Samarbetsavtal tecknat med Bilkåren

Energimyndigheten och Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) har tecknat ett samarbetsavtal. 

Avtalet går ut på att gemensamt tillgodose behovet av extra förare, som en förstärkningsresurs, för drivmedelstransporter och minibussar vid kris och höjd beredskap.

En bild som visar när Anders Wallinder, Energimyndigheten och Eva Blomqvist, Bilkåren, skriver på avtalet.

Anders Wallinder, Energimyndigheten och Eva Blomqvist, Bilkåren, skriver på avtalet.

Det har funnits ett avtal sedan tidigare som innefattade att stötta med persontransporter mellan myndighetens olika arbetsplatser, främst i södra Mälardalen. 

Utökat samarbete

Nu har Energimyndigheten tillsammans med Bilkåren tagit ett steg till och vidgat det samarbetet. Energimyndigheten är normalt inte en operativ myndighet. Men här finns en möjlighet att lösa en uppgift inom myndighetens uppdrag för civilberedskap och trygg energiförsörjning.

Det här är ett bra exempel på hur vi kan ha ett samarbete med civilsamhället för att stötta energiberedskapen, säger Anders Wallinder, chef för avdelningen Energiberedskap.

Genom avtalet kommer Bilkåren att utbilda förare för drivmedelsfordon med farligt gods och för minibussar. Vid höjd beredskap behövs det fler, inte färre förare, för att under kris stärka den befintliga förarkåren. På det sättet blir det en högre nyttjandegrad av de tankbilar som finns i Sverige.

– Det senaste året har vi sett ett ökat intresse att göra en insats på riktigt. Spontanfrivilliga finns det gott om, men vi behöver veta att det finns robusthet och uthållighet vid höjd beredskap, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare på Sveriges Bilkårers Riksförbund.

Krigsplaceras hos Energimyndigheten

De som utbildas för Energimyndigheten kommer också att krigsplaceras hos myndigheten. Det gör stor skillnad mot att spontant ställa upp vid tillfälliga kriser.

– Vi ser fram mot att ta emot våra frivilliga förare och göra dem bekanta med vår verksamhet, säger Klas Darlin, ansvarig för samarbetet på Energimyndigheten.

Bilkåren rekryterar kontinuerligt genom sina lokala kårer och sina digitala kanaler. Förra året var ett rekordår med 1 800 nya medlemmar. I år har hittills 800 medlemmar anslutit sig. Men det finns utrymme för fler.

Läs mer om Bilkåren:

Bilkåren, bilkaren.se

 

Nyheter