Nytt samordningsuppdrag om vätgas i Sverige

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Syftet är att identifiera användning, produktion, distribution och lagring av vätgas och hur det kan integreras i energisystemet.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle pågår och riksdagens mål är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter ha negativa utsläpp. Vätgas kommer att spela en central roll i den omställningen. Framtida produktion och användning av vätgas kommer att kräva en annan hantering, lagring, infrastruktur och andra transportsätt än den som finns idag.

Genom uppdraget tar Energimyndigheten vidare den rapport om en nationell vätgasstrategi som presenterades för regeringen i november 2021.

Pågående uppdrag och satsningar

– Vi börjar nu arbetet med att samla vår kompetens och ta ett samlat grepp för att underlätta en effektiv integrering av vätgas i vårt energisystem. Första stegen är att sätta ramar och staka ut vår roll samtidigt som väldigt mycket händer på området, säger projektledaren Paula Hallonsten.

Det nya uppdraget ska bidra till att åstadkomma en effektiv energi- och klimatomställning och en robust och säker energiförsörjning. Det består av tre delar. Den första inkluderar samordningen, den andra att utreda hur vätgasen och infrastrukturen kan utvecklas ur ett systemperspektiv och den sista hur utvecklingen kan följas upp över tid.

Nyheter