Stöd till gaskonsumenter i sydvästra Sverige

Regeringen har fattat beslut om att gaskonsumenter i sydvästra Sverige kommer få gasprisstöd. Ersättning för stödet betalas ut till gasnätsföretagen av Energimyndigheten. Gasnätsföretagen betalar därefter i sin tur ut stödet till berörda konsumenter. 

Stödet beräknas på konsumentens förbrukning under oktober 2021 till september 2022 och är på 79 öre per kilowattimme för den gas som användes under perioden. Stödet är till för att mildra effekterna av höga gaspriser (gasprisstöd). 

Ersättning för gasprisstödet hanteras av Energimyndigheten och betalas ut till gasnätsföretagen. Det är sedan gasnätsföretagen som betalar ut stödet till konsumenterna. För att en gaskonsument (fysisk person) ska ha rätt till stöd måste ett avtal med ett gasnätsföretag ha tecknats senast den 1 februari 2023. 

Gasnätsföretagen kan inom kort söka ersättning för stödet på Energimyndighetens webbplats. Beslut om ersättning fattas under våren, därefter betalas det ut. 

Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll (regeringen.se)

Nyheter