Teknisk justering av Norges kvoter har lämnats på remiss

Ett förslag till teknisk justering av Norges kvoter för elcertifikatsystemet har skickats på remiss den 30 juni.

Den 30 juni skickade Olje- och energidepartementet ut ett remissförslag på förändringar av den norska kvotkurvan.

Sista dag för inlämning av remissen är den 15 september 2023.

Teknisk justering av svenska kvoter genomförs inte i år utan kommer att genomföras i början av 2024.

Mer information om remissen hos Norges regering

Nyheter