Tre nya anläggningar ska påskynda elektrifieringen av transporter

Tre nya testcenter för elektromobilitet invigs under september. De nya anläggningarna blir centrala i arbetet med att påskynda omställningen till en fossilfri, hållbar transportsektor som ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Det här är viktiga steg för fordonsindustrins omställningsarbete. Det krävs en avancerad kunskapsutveckling för att kunna omsätta nya insikter till innovativa lösningar, och då behövs ett tätt samarbete mellan akademi, forskningsinstitut och industri. Den möjligheten får vi här, säger Klaas Burgdorf, ansvarig forskningshandläggare för SEEL på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har stöttat satsningen som en del i att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier, på uppdrag av regeringen. Testanläggningarna finns i Göteborg, Nykvarn och Borås och drivs av SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory.

SEEL är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och statligt ägda RISE, och har i uppdrag att erbjuda teknisk provning och analys inom elektromobilitet och energilagring för aktörer inom fordonsindustri, flygindustri, sjöfart samt universitet och högskolor.

– Ett av myndighetens viktigaste uppdrag är att accelerera omställningen och vi vet att det behövs fler aktörer på området. Men det tar tid att få fram resurser, särskilt för nyetablerade eller mindre företag. Genom den här typen av satsning på en öppen forskningsinfrastruktur kan vi bidra till en snabbare omställning, säger Peter Engdahl, chef på Avdelningen för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Göteborgsanläggningen invigdes den 1 september. På plats fanns bland andra energi- och näringsminister Ebba Busch, representanter från Energimyndigheten och flera samarbetspartners. I Göteborg testas komponenter till personbilar, bussar och anläggningsmaskiner men även till flygplan, fartyg och alla typer av batterisystem.

I Nykvarn öppnar ytterligare en anläggning den 15 september. Här ligger fokus på forskning och tester inom batteriteknik och dynamisk testning av elektriska drivlinor för tunga fordon. Anläggningen i Borås öppnar den 28 september och kommer att erbjuda säkerhetskritiska batteritester i ett explosionssäkert labb.

Stöd från Energimyndigheten

Under 2018 fick Energimyndigheten i uppdrag från regeringen att lämna stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. EU-kommissionen godkände i december 2019 att det statliga stödet till elektromobilitetslabbet SEEL sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier.

I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Budgeten omfattar totalt 3,2 miljarder euro i statligt stöd och projektet beräknas pågå till 2031.

+

Det här är SEEL

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är ett elektromobilitetstestcenter för el- och laddfordon. Syftet med satsningen är att stärka förutsättningarna för samarbete inom elektromobilitet.

Stora aktörer – såväl som små och medelstora företag – inom fordonsindustri, flygindustri och sjöfart kan utveckla teknik inom relevanta områden och får här en gemensam plattform att mötas på. Mindre företag som saknar egna anläggningar får också snabb tillgång till viktiga resurser.

Aktörerna kan tillsammans dra nytta av gemensam kunskap inom det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut kommer genom centret få tillgång till en avancerad och öppen forskningsinfrastruktur och samarbete med företagen.

+

Det här är RISE

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som samarbetar med - och på uppdrag av - näringsliv, akademi och offentlig sektor. Riksdagens mål är att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige, bland annat genom satsningar på fordonselektrifiering. Här bidrar RISE.

Nyheter