Lämna synpunkter: Utkast på uppdaterad nationell energi- och klimatplan

Energimyndigheten vill få in synpunkter från allmänhet och intressenter inför den slutliga uppdateringen av Sveriges nationella energi- och klimatplan.

Varje medlemsstat ska ta fram och meddela EU-kommissionen en integrerad nationell energi- och klimatplan som omfattar åren 2021–2030. Vad som ska vara med föreskrivs av EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder.

Styrningsförordningen, europa.eu

Utkastet på uppdaterad plan för Sverige lämnades in till EU-kommissionen i juni 2023. Utkastet kommer att redigeras innan vi lämnar in den slutliga versionen i mitten av 2024, bland annat i förhållande till kommande klimathandlingsplan och andra relevanta processer och beslut.

Utkast till Sveriges uppdaterade nationella energi- och klimatplan 2023, regeringen.se (pdf)

Lämna synpunkter

Vi vill få in synpunkter från allmänhet och intressenter inför arbetet med den slutliga uppdateringen.

  • Hur ändamålsenlig är rapporten?
  • Uppfyller vi de krav som ställs i styrningsförordningen?

Synpunkter skickas till energiochk...@energimyndigheten.se senast 24 november 2023.

Notera att det politiska innehållet har ändrats i och med förändrade politiska beslut från och med regeringsskiftet och att sakinnehållet remitteras inom den politiska processen.

Nyheter