Välkommen till dialogmöte om kompetensförsörjning för elektrifieringen

Sverige ska vara fossilfritt 2045. För att nå nettonollutsläpp av växthusgaser behöver många goda krafter hjälpas åt. Därför har Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifiering. Nu vill vi få in inspel till uppdragets genomförande via ett dialogmöte.

Kompetensbrist ska inte vara ett hinder för elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem. Energimyndigheten vill ge förutsättningar till samverkan mellan både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan hitta en gemensam målbild.

Ledord för uppdraget är samarbete, samverkan och samordning. Omställningen har börjat, tillsammans kan vi nå ett fossilfritt Sverige.

Dialogmötet vänder sig till berörda aktörer från energibranschen, utbildningssystemet, berörda myndigheter och institut samt aktörer från andra relevanta branscher. Under dialogmötet kommer du kunna lämna inspel på inriktningar för arbetet.

När: 29 mars kl. 09.30–12.00. Mötet avslutas med en mingellunch för den som önskar.
Plats: Stockholm på gångavstånd från centralstationen, eller digitalt.
Typ av möte: Öppet och interaktivt dialogmöte.  
Anmälan: Via länken. Vi behöver din anmälan senast 24 mars 2023.

Program

08.30–09.30 Registrering och mingeltid
09.30–10.30 Inramning av uppdraget – möjligt att följa digitalt
10.30–12.00 Interaktivt dialogmöte – på plats
12.00–13.30 Mingellunch

 

Mer om uppdraget

Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Uppdraget utförs i direkt dialog med Affärsverket Svenska Kraftnät, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket men ambitionen är att koordinera en bredare samverkan mellan alla relevanta myndigheter och branschaktörer.

Uppdraget löper under två år med förhoppning om att samordningsuppdraget skapar förutsättningar och synergier som ger positiva långsiktiga effekter. Ledord för projektet är samarbete, samverkan och samordning. Omställningen har börjat, tillsammans kan vi nå ett fossilfritt Sverige.

Kompetensförsörjning för elektrifiering

Nyheter