Webbinarium om ursprungsgarantier för el, gas, värme och kyla

Den 27 januari klockan 13.00–15.00 håller Svenska institutet för standarder ett webbinarium om en ny europeisk standard för ursprungsgarantier för el, gas, värme och kyla.

Den nya standarden, som tagits fram inom det europeiska standardiseringsorganet, CEN, innehåller krav på mätning, registrering, utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier. Standarden omfattar såväl el som gas, värme och kyla (tidigare har endast el omfattats). 

Förslag på ny europastandard ute på remiss

Förslaget, som är bindande och kommer påverka alla medlemsstaters lagstiftning, är just nu ute på remiss. I samband med remissrundan bjuder kommittén för Effektiv energianvändning, SIS/TK 558, in till ett webbinarium för att presentera förslaget och samla in synpunkter. Var med och tyck till!

Energimyndigheten är med i kommittén och har bidragit till arbetet med standarden.

Anmäl dig till webbinariet på Svenska institutet för standarders webbplats: 

Remisseminarium Ursprungsgarantier, Svenska institutet för standarder

Läs hela förslaget och lämna synpunkter: 

Guarantees of Origin related to energy, Svenska institutet för standarder

Nyheter