Dialogmöte om kompetensförsörjning inom elektrifieringen

Kompetensförsörjning är avgörande för fossilfri omställning. Hur kan vi förhindra kompetensbrist vid omställning och elektrifiering? Dela med dig av dina tankar och inspel till uppdragets sista fas som handlar om att ta fram åtgärdsförslag.

 

Två personer på en arbetsplats

Foto: Maja Brand

Energimyndighetens uppdrag att samordna kompetensförsörjning för elektrifieringen är inne i en avslutande fas och ska slutrapporteras till regeringen i december i år.

Syftet med detta dialogmöte är att ge dig som relevant aktör möjlighet att få information om och lämna synpunkter på de resultat, preliminära slutsatser och åtgärdsförslag vi tagit fram hittills.  

Under mötet kommer du få en kort uppdatering om var vi befinner oss i utredningsarbetet och därefter finns möjlighet att diskutera och lämna synpunkter.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra i detta viktiga arbete.

Målgrupp

Dialogmötet vänder sig till aktörer inom utbildningssystemet, relevanta myndigheter, branscher och sektorer som berörs av elektrifieringen.

Program

9.30–10.00 Status i uppdraget och presentation av preliminära resultat och åtgärdsförslag.

10.30–12.00 Interaktivt möte med möjlighet att diskutera och lämna synpunkter.

11.45–12.00 Summering.

Till anmälan 

Om uppdraget kompetensförsörjning för elektrifieringen

Energimyndigheten har sedan 2022 i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Som ett första steg i utredningsarbetet har en kartläggning och analys av kompetensbehoven genomförts.

Kartläggning och analys av kompetensbehov

I den andra delen av uppdraget, som pågår under hela 2024, ska Energimyndigheten identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns, och näraliggande sektorers, kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov. Hinders- och behovsanalysen förväntas vara klar under hösten 2024. Hela uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet 1 december 2024.

Kompetensförsörjning för elektrifiering

Nyheter