Fortsatt stort intresse för investeringsfrämjande

Energimyndighetens Investeringsaccelerator som hjälper företag att förbättra sin investeringsberedskap är fortsatt populär.

När Investeringsacceleratorn lanserades hösten 2023 var söktrycket över förväntan. Nu är det dags för omgång två och intresset är fortsatt stort. Totalt sökte 40 företag om att få delta i den nya investeringsacceleratorn. Efter ett omfattande urvalsarbete har sju företag valts ut. Programmet kommer att starta med en kick-off för företagen i mitten av april. Därefter påbörjas det individuella arbetet med respektive företag för att förbereda dem för att ta in internationellt kapital.

Tillväxtföretag i en expansiv fas behöver finansiering för att kunna växa och utvecklas. Att förbättra investeringsberedskapen och skapa goda förutsättningar för att möta investerare och tillgången till finansiering är därför centralt. Detta program ska stötta svenska företag i sin process att närma sig internationella investerare.

Så här säger Mattias Hansson, medgrundare av företaget Raymond Solar som blev antaget i premiäromgången hösten 2023:

– Vårt företag deltog i den första rundan av Investeringsacceleraton. Vi är nu i en process med flera av de investerare som vi har fått kontakt med genom programmet. Jag är mycket imponerad av arrangemanget och kan varmt rekommendera andra Cleantech bolag att ansöka för att delta i Investeringsacceleratorn.

Antagna företag 2024

Företagen som antagits till programmet har lösningar som spänner från el-skotrar till virtuella batterier och fossilfritt kisel.

+

Capture Energy

Capture Energy är ett företag för energilagringslösningar dedikerade till att ’ge bra energi till ditt företag’. Vi är specialiserade på helhetsåtaganden för nyckelfärdiga energilagringslösningar, vilket möjliggör för framtidstänkande kunder att dra nytta av möjligheter på stödstjänstsmarknaden snabbt, säkert och hållbart.

Vi fokuserar på partnerskap med installatörer och energiföretag som fokuserar på den gröna omställningen och implementerar energilösningar integrerade med marknadsledande aggregatorer som säkerställer inkomstgenerering. Vi har redan integrerat vår BESS (battery energy storage system) med mer än 10 aggregatorer med vår unika Capture Controller teknologi.

Etablerade 2023, omsättning mer än 10 MEUR. Kontor i Sverige, Danmark och Norge. Vi har flera MW BESS aktiva inom stödstjänester i hela Norden och snart i Tyskland.

Capture Energy (på engelska)

+

Cirkulär

Cirkulär bygger, äger och driver stora fermenteringsanläggningar som förädlar lågvärdiga sidoströmmar från skogsindustrin till hög-värdiga, hållbara råvaror (till exempel proteiner, fiber, bio-polymer) genom filamentösa svampar. På detta sätt bidrar vi till den gröna omställningen inom diverse industrier, till exempel foder, livsmedel, funktionell mat och material. Nu reser vi kapital för att bygga vår första kommersiella anläggning vid ett pappersbruk, som förser oss med sin sidoström, för att producera tusentals ton hållbart svampprotein som ingrediens i foder.

Cirkulär (på engelska)

+

Emulate Energy

Emulate Energy är ett SaaS-bolag (Software-as-a-Service) som grundades 2020 med målet att påskynda omställningen till 100 procent förnybar energi i samhället. En utmaning är att lagra energi i stor skala och vi har utvecklat mjukvara som skapar stora virtuella batterier baserade på flexibla ellaster såsom elbilar och värmepumpar.

Våra kunder är elhandelsbolag, och förutom att stödja omställningen genom att stabilisera och optimera nyttjandet av elsystemet, gör vår lösning det möjligt för konsumenter att sänka sina elkostnader och tjäna pengar på de flexibla lasterna.

Vi växer snabbt både i Europa och US och söker finansiering för vår fortsatta expansion.

Emulate Energy (på engelska)

+

GREEN 14

GREEN14 är ett Stockholm-baserat företag inom avancerad metallurgi som använder sig av väteplasma för att återetablera tillverkningen av högrent kisel i Europa. De strategiska värdekedjorna för råmaterial är i nuläget långa och sårbara, inklusive för material som kisel, vilket är avgörande för den gröna omställningen.

Med hjälp av väteplasma möjliggör GREEN14 en modulär produktion av polysilikon och silangas för användning i halvledare, solpaneler och anoder till batterier. Tekniken kan även tillämpas på andra viktiga metaller såsom aluminium, kobolt, magnesium, titan and krom. Den innovativa teknologin och utvecklingsplattformen bidrar till att påskynda processer, minska kostnader och reducera utsläpp med upp till 95 procent.

Green14 (på engelska)

+

Standab

Standab utvecklar och erbjuder parkeringslösningar för effektivare integrering av mikromobilitet i städer, med fokus på hållbar, skalbar och användarvänlig laddningsinfrastruktur för lätta elfordon såsom elsparkcyklar och elcyklar.

Standabs mål är att överbrygga klyftan mellan städer och mikromobilitetsoperatörer med hjälp av tjänstefinansierade parkeringslösningar, som minskar kostsamma batteribyten avsevärt och ger både städer och operatörer tillgång till parkeringsinfrastruktur för en effektivare integrering i stadsrummet.

Standabs teknologi, designad för smidig integration och installation, erbjuder städer och en klar majoritet av Europas mikromobilitetsoperatörer modulära, mångsidiga och framtidssäkrade laddningsstationer, som är optimalt utformade för att även tillgodose behoven på den privata marknaden i framtiden.

Standab (på engelska)

+

T.Loop

T.Loop är en svensk datacenteroperatör med ett innovativt cirkulärt koncept som eliminerar 100 procent av CO2-utsläppen och reducerar energikostnaden med 30 procent för bolagets kunder. Bolaget bygger klimatsmarta datacenter i befintliga byggnader och använder vätskekylning av servrarna i datacentret.

100 procent av restvärmen från datacentret används för att värma byggnaden datacentret är belägen i, närliggande bebyggelse eller överförs till fjärrvärmenätet. Datacentrets reservkapacitet används för nätbalansering och reducering av belastningstoppar för att stärka energinätet.

T.Loop vill med sin lösning eliminera klimatpåverkan från datacenter och omvandla dem till en energilösning i den gröna digitala omställningen.

T.Loop (på engelska)

+

Vidde mobility

Traditionella fossildrivna snöskotrar är kända för sina orenade avgaser och störande buller och det var detta som inspirerade Vidde att utveckla ett elektriskt och cirkulärt alternativ. Vidde är numera pionjärer inom omställningen till elektriska och cirkulära terrängfordon, med miljö och en bullerfri upplevelse i fokus.

Primära kunder är företag som använder terrängfordon i sin dagliga verksamhet och har ambition att ställa om till ett hållbart företagande. Dessa kundgrupper hittar man inom exempelvis skogsbruk, skidorter, elbolag och vinterturism.

Vidde mobility (på engelska)

Nyheter