Elektrifieringen kräver effektivare energianvändning

En effektivare elanvändning är en central del av den pågående elektrifieringen av samhället som krävs för att uppnå klimat- och miljömål.

I ett perspektiv som sträcker sig till år 2030 finns en stor potential för att minska elanvändningen genom energieffektivisering och flexibel elanvändning. Energimyndigheten uppskattar att denna potential ligger mellan 20 och 25 terawattimmar (TWh) el.

Genom att effektivisera energianvändningen och använda resurser smartare kan samhället inte bara minska sin energianvändning utan även dämpa behovet av utbyggnad av elproduktion och elnät. En viktig del av denna omställning är att frigöra el genom effektivisering snarare än enbart fokusera på ökad produktion.

– Det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att snabba på resan till ett mer elektrifierat samhälle är att resurseffektivisera. Att använda elen smartare är lika viktigt som att öka produktionen av el. Det är en viktig förutsättning av ett hållbart energisystem, säger Angelina Björklund, projektledare på Energimyndigheten.

Potential inom olika sektorer

Energimyndigheten pekar på olika sektorer där potentialen för energieffektivisering är betydande i regeringsuppdraget ”Effektivare användning av energi, effekt och resurser”. I bostads- och servicesektorn, samt inom industrin och transportsektorn finns det utrymme för stora förbättringar.

  • Bostäder och service: uppskattas ha en potential på cirka 15 TWh el till år 2030, med störst potential för småhus.
  • Industrisektorn: Trots brist på heltäckande data uppskattas potentialen till åtminstone 5 TWh el.
  • Transportsektorn: Framförallt genom effektivare elfordon, där potentialen bedöms vara cirka 1 TWh el till år 2030.

elanvändning bild.jpg

Minskning med lönsamma åtgärder, 20-25 TWh till år 2030.

Flexibel elanvändning allt viktigare

Flexibilitet i användningen av el blir allt viktigare i takt med samhällets elektrifiering och digitalisering. Att använda energi och effekt på ett flexibelt sätt kan bidra till en mer effektiv användning av resurser och energi.

– Vi behöver utveckla och förbättra effektiviteten i elanvändningen utifrån var, när, hur el används. En flexibel och resurseffektiv elanvändning är en viktig pusselbit i omställningen och har stor potential framöver. Med ökad medvetenhet och åtgärder för energieffektivisering kan samhället inte bara minska sin elanvändning utan också skapa ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle, säger Katarina Jacobson, analytiker på Energimyndigheten.

Genom att effektivisera energianvändningen och på så sätt frigöra el kan samhället minska sina miljöavtryck och främja en hållbar utveckling redan till år 2030.

Rapporten

Analysera en effektivare användning av energi

 

Nyheter