Frukostseminarium 23 april – stadens omställning i praktiken

Tisdagen den 23 april bjuder Energimyndigheten in till ett frukostseminarium i samband med lanseringen av den populärvetenskapliga skriften Fem perspektiv på stadens omställning. Anmäl dig nu!

Globalt upptar städer ungefär tre procent av jordens yta, men står för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer städerna snabbt. Våra svenska städer har en nyckelroll när omställningen ska genomföras i praktiken. Men här blir målkonflikterna också konkreta och besluten kommer nära vår vardag.

Agenda för frukostseminariet

Morgonen inleds av Anna Johansson Norlén, enhetschef på Energimyndigheten. Under frukostseminariet får du ta del av nya forskningsresultat kring:

  • hur vi på lokal nivå kan fatta kloka beslut om framtidens energisystem – Anna Krook Riekkola, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
  • varför omställningen till minskad biltrafik i staden går långsamt – Sofie Hellberg, docent, Göteborgs universitet
  • hur vi kan energieffektivisera stadens kulturhistoriska byggnader utan att kulturvärden går förlorade – Mia Geijer, adjungerad universitetslektor, Uppsala universitet.

I ett efterföljande panelsamtal med forskarna medverkar Olga Kordas, programchef för Viable Cities, Jan Johansson, projektledare energi och hållbart byggande på Örebro kommun och Erica Eneqvist, projektledare och klimatstrateg på Stockholms stad.

Som deltagare har du möjlighet att ställa frågor.

Frukostseminariet arrangeras av forskningsprogrammet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM) som drivs av Energimyndigheten.

Frukostmöte digitalt eller på plats hos Vinnova

  • Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm eller digitalt.
  • Datum och tid: 23 april 2024 kl. 08.30–10.00, frukost serveras från kl. 08.00.
  • Anmäl dig senast 18 april för att delta på plats.

Anmäl dig till seminariet och få mer information

Nyheter