Industrins och energiproducenters bränsleanvändning år 2023

Nu finns statistik för helåret 2023 för kvartalsvis bränslestatistik publicerad hos Statistiska centralbyrån.

Statistiken visar på minskad bränsleanvändning inom industrin och inom el-, gas- och värmeverk.  Här följer en kort sammanfattning av bränslestatistiken för 2023. Alla jämförelser är på årsbasis mellan 2022 och 2023.

Minskad bränsleanvändning inom industrin  

Industrins bränsleanvändning minskade med fem procent under 2023 till 73 TWh. Användningen av biobränslen, avfall och torv sjönk med sju procent och utgjorde 67 procent av insatta bränslen. 

Andra förändringar för året: 

  • Naturgas minskade med 22 procent 
  • Stenkol ökade med fem procent 
  • Eldningsolja 2-5 ökade med fyra procent 
  • Gasol ökade med tre procent

Minskad bränsleanvändning inom el-, gas- och värmeverk  

Bränsleanvändningen för el-, gas- och värmeverk (exklusive kärnbränsle) steg med en procent under 2023 till 68 TWh. Användningen av biobränslen, avfall och torv steg med en procent och svarade för 97 procent av sektorns totala bränsleanvändning.

Andra förändringar för året:

  • Naturgasanvändningen ökade med 47 procent
  • Eldningsolja 1 minskade med 12 procent
  • Eldningsolja 2-5 minskade med 60 procent 

Om Kvartalsvis bränslestatistik 

Kvartalsvis Bränslestatistik är en preliminär statistikprodukt. Syftet är att belysa kortperiodiska variationer i tillförsel och användning av bränslen för industri (SNI 05-33) och energiproducenter (SNI 35) samt distribution av naturgas. 

Kvartalsvis bränslestatistik, SCB

Årlig energibalans

Den slutliga energianvändningen för år 2023 kommer att släppas i november 2024.

Årlig energibalans

Nyheter