Information om hantering av säkerhetsklassad tjänst

Den senaste tiden har det förekommit rapportering och kritik i media om hanteringen av säkerhetsprövning kopplat till en person som arbetat på myndigheten i en säkerhetsklassad tjänst. Efter en intern granskning är det myndighetens bedömning att ingen säkerhetskänslig information har röjts.

Det svenska energisystemet och inte minst dess infrastruktur är av central betydelse för hela vårt samhälle, men också för både den militära och den civila beredskapen. Vissa delar av systemet och infrastrukturen kan vara så känsliga att hanteringen av informationen kring detta kräver att tjänsten inplaceras i säkerhetsklass.

För säkerhetsklassade tjänster ställs betydligt högre krav på transparens från medarbetare kring bland annat åtaganden eller engagemang utanför arbetet som kan komma i lojalitetskonflikt med det säkerhetsklassade uppdraget. Därför genomförs en säkerhetsprövning av de medarbetare som kan komma att hantera säkerhetsklassad information i sitt arbete. Om ny information dyker upp som kan påverka tidigare bedömningar kan en så kallad säkerhetsklassning dras tillbaka och individen flyttas från den säkerhetsklassade tjänsten.

På Energimyndigheten utgör antalet säkerhetsklassade tjänster en mindre del av verksamheten. Om man är aktuell för en säkerhetsklassad tjänst är det oerhört viktigt att arbetsgivaren bland annat får en rättvisande bild om vilken typ av livssituation och vilken typ av engagemang medarbetaren har i exempelvis organisationer och rörelser. Detta för att identifiera eventuella sårbarheter.

I det aktuella fallet har inte en fullständig och rättvisande bild framkommit under säkerhetsprövningen. När den nya informationen uppdagades - några dagar innan det blev känt i media - vidtog myndigheten omgående åtgärder som bedömdes nödvändiga för att undvika eventuella säkerhetsrisker. Detta eftersom engagemang i rörelser som aktivt förespråkar och i delar använder sig av civil olydnad som verktyg för att påverka opinion och beslutsfattare kan innebära ett hinder för att få upprätthålla en säkerhetsklassad tjänst. En intern granskning påbörjades omedelbart när detta blev känt. Bedömningen så här långt är att ingen säkerhetskänslig information är röjd.

Av integritets- och säkerhetsskäl kommer inte Energimyndigheten att ytterligare kommentera detaljerna kring det enskilda personalärendet, och inte heller den detaljerade hanteringen av säkerhetsprövningar. Energimyndigheten vill dock vara tydlig med att som den förvaltningsmyndighet vi är, och med det breda myndighetsuppdrag vi har, uppskattar och behöver vi medarbetare med bred och djup kunskap liksom ett högt engagemang i energi- och klimatpolitiska frågor för att kunna utföra vårt uppdrag.

Nyheter