Kommuner får investeringsstöd för att öka sin energiberedskap

Tio kommuner har tecknat en överenskommelse med Energimyndigheten om att öka energiberedskapen inom sin samhällsviktiga verksamhet. Det är det första steget i Energimyndighetens satsning på ett investeringsstöd till kommuner, som ska stärka det svenska totalförsvaret.

Ett samhälle utan el, fjärrvärme och drivmedel är ett samhälle som står stilla. Hur sårbart vårt samhälle blir vid en störning eller ett avbrott i energiförsörjningen beror helt på hur väl förberedda vi är.

Ett stort ansvar vilar på kommunerna att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även vid en kris, och därför vill Energimyndigheten nu stötta kommunernas upprustning av energiberedskapen.

– Det finns ett behov av att höja energiberedskapen i Sverige. Vi satsar därför på ett investeringsstöd som ska gå till Sveriges kommuner. I utformningen av programmet tar vi hjälp av ett tiotal pilotkommuner som har kommit långt i sitt arbete med energiberedskap, säger Frida Hagström, projektledare på Energimyndigheten.

De tio kommunerna i pilotprogrammet är Kalix, Lycksele, Surahammar, Enköping, Sollentuna, Mörbylånga, Gotland, Karlshamn, Göteborgs stad och Växjö.

25 miljoner för att minska sårbarheten

Pilotkommunerna får 2,5 miljoner kronor var i stöd för att genomföra åtgärder som minskar sårbarheten i kommunal samhällsviktig verksamhet vid störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

De åtar sig också att delta i workshops och intervjuer för att hjälpa Energimyndigheten i utformningen av programmet Robust kommun, som planeras att öppna på bredare front under 2025.  

Pengarna får användas för kostnader för fysiska åtgärder som relaterar till uppförande, installation, uppgradering eller utbyggnad av till exempel:

  • reservkraft
  • skalskydd
  • off-grid lösningar
  • drivmedelsberedskap
  • tekniska förberedelser
  • digitaliseringar
  • redundans och diversifiering.

Inom programmet Robust kommun kommer även kunskapsstödjande inslag att ingå.

Vad är energiberedskap?

Energiberedskap handlar om att stärka förmågan att motstå och hantera störningar och avbrott i energiförsörjningen. Det omfattar alla energislag och olika användningsområden av energi och inkluderar totalförsvarsperspektivet.

Mer information om programmet: Robust kommun

Nyheter